museum

Udstilling 2018 Udstilling 2018
Rudolph Tegner (1873-1950) af Lars Schwander.
Tegners museum, indgangsparti Et af de mest bemærkelses-værdige museer i Danmark, er Rudolph Tegners Museum og Statuepark. En ensomt beliggende betonbygning, placeret i et af sjællands smukkeste naturområder med det betegnende navn ¨Rusland¨. Et bakkelandskab bestående af sandet jord med lyng, græs og buske som primære vegetationer. Rudolph Tegner valgte stedet fordi: ¨Ensomheden kaldte på mig og mine broncestøtter. Denne høj stod i mystisk pagt med mit sind¨ ( You can get an english translation of this essay here: )
De Blinde fra Marakech af Bjørn Nørgaard
De blinde fra Marakech Bjørn Nørgaard argumenterer for, hvor vigtigt det er at bevare Tegners Museum.
Reaching towards the light by courtesy of Copenhagen Post, 2008
selvportræt An short introduction to the danish sculptor Rudolph Tegner.
Rudolph Tegners museum ved Hornbæk holder jubilæum i al stilfærdighed af Andreas Dalgaard
Avis foto af <i>Elna Tegner</i> foran museet I 1963, 25 år efter museets åbning, skrev Andreas Dalgaard dette interview med Elna Tegner.

Hvislen i mudderet af Jacob Wamberg
Herakles og Hydraen på Nordre Mole i HelsingørDa Rudolph Tegner opholdt sig i Paris 1893-97, blev han grebet af tidens idealistiske bevægelse: symbolismen. Maleren Gustave Moreau (1826-98) var bevægelsens store inspirator, også for andre i kredsen af yngre danske kunstnere i Paris, bl.a. Johannes Holbek og J.F.Willumsen. Påvirkninger herfra kan spores i Tegners produktion, og specielt i 1918, da han modellerede Herakles og Hydraen. Om tilblivelsen af "Herakles og Hydraen" skriver Rudolph Tegner: »Jeg saa Herakles staa midt i uhyrets slangebundter i frygtløst angreb mod sin hadefulde fjende, løftende køllen til slag mod de giftspyende orme. Var det ikke denne græske, lernæiske slange, den evige, i det skjulte levende ondskab, der altid kommer hvislende frem af mudderet for at saare og dræbe? Et symbol paa alt, hvad der er slet og lysfjendsk!« Dette motiv optræder hyppigt i kunsthistorien, men Tegner gav det en særlig drejning.
Åbningstale ved udstillingen NO MANS LAND af Else Marie Bukdahl på Tegners museum den 20. april 2013.
Foto fra udstillingenI de sidste ca. 20 år har der været en øget interesse for at afdække ofte tilsandede forbindelser mellem tradition og nybrud. Der er blevet en stigende forståelse for at sådanne afdækninger, der næsten kan ligne arkæologiske udgravninger, ikke alene fører til nye og mere præcise vurderinger af fortidens kunstværker, men også kan give inspiration til at nye aspekter af vor tids kunst kommer frem.
Havfruer - Rytterstatuer og "De tørstige børn" af bronzestøber Allan Olsen
Forfatterens foto af afstøbningen ¨Det andet arbejde som svendeprøve var decideret figurformer-arbejde. En ca. 40 cm høj og 70 cm bred figurgruppe, bestående af tre små piger siddende på hug, drikkende af et fælles fad. Figurerne skulle være hule, altså med kerne indeni. Et meget smukt og livagtigt kunstværk modelleret af Rudolph Tegner.¨
fransk flag Le Titan du Nord - Le mausolée dans la lande - par Teresa Nielsen
Eros chevauchant le lion, 1928 Sur les rives froides du détroit du Cattégat, dressé au cæur d'une lande sauvage balayée par les vents - terre d'élection des troupeaux de bêtes à laine et de ruminants -, un colossal mausolée de béton monte la garde, revêche. L'æuvre de Rudolph Tegner (1873-1950) est exposée là, qui semble veiller la dépouille du grand sculpteur danois injustement méconnu......
Rusland mellem Dronningmølle og Villingerød af Hans Krüger
Rusland, foto hentet fra Danmarks Naturfredningsforenings hjemmesideI de lyngklædte bakker rundt om Tegners Museum, også kaldet "Rusland", er opstillet i alt 14 af Tegners bronze-skulpturer. I 1916 købte Tegner den første del af området, og opstillede Kong Ødipus og Antigone som den første. I juni 1924 opstilledes gruppen Kærlighedens Mysterium som består af: Kysset, Hengivenhed og Ofringen. Endvidere De tørstige Børn, I Mulmets Skød og Reden. I 1925 skænkede Tegner det 34 tønder land store område - og alle skulpturerne - til det offentlige. Her er fri adgang hele året; området er fredet. Men hvor stammer egnsnavnet "Rusland" fra?
"Syndfloden" i Maribo af Hans Krüger
Skulpturen SyndflodenHvad må kunstmuseer gøre, når pladsen i magasinerne slipper op? Når de får støtte fra staten, har de en forpligtigelse til at passe på værkerne. Det viser sagen fra Maribo tilbage i 1947-48.

Rudolph Tegner og samtidskunsten.
Referat fra et seminar med titlen: ”Mytologi, krop og symbol i Samtidskunsten” på Tegners Museum den 2. oktober 2008 arrangeret af KunsthusUdenMure og Tegners Museum. Rektor for Det Kgl.danske Kunstakademi Mikkel Bogh orkestrerede fremlæggelser og debat ved kunstnerne Peter Land, Sophia Kalkau, Kirsten Justesen, Jørgen Michaelsen og Lilibeth Cuenca Rasmussen. »Nu skal diskussionen her i aften jo handle om mytologi, symbol og krop i samtidskunsten, og mytologi, symbol og krop var jo netop noget, som på forskellig måde optog Rudolph Tegner gennem hans omfattende karriere, og han har efterladt sig en enorm og på flere måder tung produktion«.

En kunstners stræben. af Lars Movin
I 2003 havde filmen "Rudolph Tegner" premiere. Instr: Lars Brydesen og Søren Schandorf. Der er næppe nogen kunstner herhjemme, som har været genstand for større kontrovers end billedhuggeren Rudolph Tegner (1873-1950). I sin levetid blev Tegner af flertallet af sine landsmænd mødt med modstand, spændende fra mild overbærenhed til fnysende foragt. Og af eftertiden er han stort set blevet afskrevet som et kuriosum. Kort sagt har den idealistiske, himmelstræbende og pompøse kunst, som Tegner med egoman stædighed gjorde sig til eksponent for, været en svær mundfuld at sluge for såvel lægfolk som kunstparnas i Danmark.
Rudolph Tegner (1873-1950) by Lars Schwander
This essay from 1990 was a wake-up call to rehabilitate Rudolph Tegner's art and museum in a short review of his life, his triumphs and defeats.( Dette essay er oprindelig på dansk,og kan læses her: ).
Interview med Rudolph Tegner
Herakles og Hydraen på Nordre Mole i HelsingørVed indvielsen af "Herakles og Hydraen" i Helsingør den 20. november 1932 bragte Politiken dette interview.
Rudolph Tegner's rejser af Elna og Rudolph Tegner
ELna (august 1911)Første del handler om Rudolph's rejser fra han er 15 år i 1888, til han i 1911 blev gift med Elna. Den bygger på selvbiografien »Mod Lyset” (1991). Rejsernes betydning fremgår indirekte af bogen som helhed, men jeg har forsøgt at finde små udpluk i teksten som formidler det samme. 2.del er en afskrift af et meget kort notat - 1 A4 side - om deres rejser sammen fra 1911 - 1950. De kom vidt omkring i Europa, Mellemøsten og Afrika. Norge, Sverige, Tyskland, Schweiz, Frankrig, Spanien, Italien, Grækenland og England. Og inden 1934, da de fik den første bil, havde de besøgt Ægypten, Libyen, Tunesien, Libanon, Syrien. Herefter årlige rejser mest i Frankrig og Italien. Rejste til Afrika igen i 1948, denne gang med et længere ophold i Marokko.
Søg i "tegnersvenner.dk":
Tekstsøgning på alle sider
powered by
FreeFind
(Søgningen sker i alt indholdet under tegnersvenner.dk).
--------------------
Dette er en forside til tegnersvenner.dk på små skærme f.eks. mobil. Den består af links til artikler, som vises i samme opsætning som på større skærme, f.eks. pc. Du kan navigere rundt i hele indholdet fra en artikel, ved at bruge dens links. Brug dog ikke links til forsiden, da det kun vil føre dig tilbage her til. Vær klar til at mange ting, f.eks billedsiden, vises dårligt eller slet ikke på mobil.