Museumsklubben Tegners Venner

Tegners "Herakles og Hydraen" solgt.

fra Verden og Vi
nr 13, 30. marts 1923. • Forside


 • Skulptur galleri

 • - med over 300 fotografier af Tegners værker.

 • Artikel samling

 • - med 14 artikler fra foreningens arkiv.

 • Museumsklubben Tegners Venner

 • - en kort præsentation af foreningen. Bliv medlem!  For Tiden opholder Billedhugger Rudolph Tegner, som er en af de mest særprægede danske Billedhuggere og en af dem, der sætter sig de største Opgaver, sig i Paris.

  Han har et stort Publikum i Paris, hvor han har holdt adskillige Udstillinger, og her er for Tiden den store Broncemodel til den mægtige Gruppe "Herakles og Hydraen" opstillet.

  Der er nu i denne Tid et stort, nyt fransk Blad "Le Quotidien" i Start, og dette Blad har købt Tegners Gruppe.

  Bladet vil lade den opstille i et stort Palæ, som det har købt paa Avenue Kleber, og Gruppen skal være Bladets Vaabenmærke - det er jo heller ikke noget ilde Mærke for et Blad, som daglig kæmper til mange Sider og søger at nedkæmpe det, det som et mangehovedet Uhyre daglig vokser op om det: Umoral, Svindel, politiske Rævestreger osv.

  Herakles vil lyse fra Bladets "Hoved", og den vil blive gengivet på Tusinder af Reklameplakater, som vil lyse over Frankrig.

  Vi føler et nyt lille Baand knytte os til Verden, og Verden og Vi understreger, at Baandet eksisterer.

  (Mon salget af gruppen blev til noget? Fakta er i alt fald, at den blev opstillet i Helsingør i 1932. R.Tegner nævner ikke den franske avis i sit interview med Politiken den 20. november 1932, se dette)