Museumsklubben Tegners Venner

Museumsklubben Tegners Venner


Forside

Skulptur galleri
- med over 300 fotografier af Tegners værker.

Artikel samling


Tegners Venner
- en kort præsentation af foreningen. Bliv medlem!FORÅRSRENGØRING

Videoen kan ses i scenerummet på et lille hvidmalet dukketeater opstillet under statuen af den halvt liggende Afrodite. Med et nærbillede af Afrodite som baggrund vises videoen inde i dukketeatret på denne side. Videoen har ingen lyd.Forårsrengøring blev vist på udstillingen NO MANS LAND på Rudolph Tegners Museum i Dronningmølle, 2013.

Værket er et skyggespil, hvor Tegners markante figurer, der er kendetegnet ved ofte at være i overstørrelse, her er ned skaleret til dukketeatrets lillebitte målestok.

Og hvad sker når figurerne nedskaleres? Når de tilføres liv ved hjælp af enkle greb som pinde og snore? De voluminøse figurer er ikke bare nedskaleret, de er også reduceret til flade figurer og står sorte mod forgrunden, som en stærk kontrast til de fyldige hvide gips skulpturer i museet. Hvad sker der når figurerne tages ud af konteksten, ud af museets rum eller ud af den omliggende park og sættes ind i det lille teater?

Via skyggefigurernes reduktion og via mødet med andre og, i denne sammenhæng, uventede objekter, flytter vi betragtningsmåden og transformerer Tegners værker. Den store og voldsomme fortælling bliver til en lille og rørende fortælling.

SPRING CLEANING

The artwork presents a shadow play, where Tegner´s characteristic figures, which are very often extremely oversized, are scaled down to the tiny dimensions of apuppet theatre.

And what happens when the characters are scaled down? When they are brought to life through simple actions of sticks and ropes? The huge figures are not just scaled down, they are also reduced to flat black shapes against the light background, which form a sharp contrast to the voluminous white plaster sculptures in the museum. What happens when the figures are taken out of context, out of the museum space or out of the surrounding park and placed into the little theatre?

By diminishing effect of the shadow figures and through encounter with other, in this particular case, rather unexpected objects, we move the focus of narration and transform Tegner´s works. The great and dramatic saga becomes a little and touching story.

Værket og videoen er lavet af © Nina Maria Kleivan og © Pernelle Maegaard . Varighed 3.46 minutter.
Som baggrund er brugt et foto af Massimo Listri hentet fra FMR no.50. Montage: Hans Krüger.


Museumsklubben Tegners Venner vil gerne sige tak til Nina Maria Kleivan og Pernelle Maegaard for at stille videoen til rådighed.