Tegners Museum, vindue over indgangen

Museumsklubben Tegners Venner

Dansk flag

19. Den store Mand »La divinité«

centralfigur i trilogien Guddommen og Mennesket. På fransk »Suprématie«
1895-96, gips.
h. 682 b. 315 d. 324 cm.
Udstillet på Salon de Champ de Mars i Paris i 1896. Den forklarende tekst i kataloget lød: »Den almægtige sidder på en klippe og betragter verden. Ved Guddommens fødder kommer jordens væsen til syne«. På fransk »La divinité. L´être toutpuissant, assis sur un rocher, contemplant le monde. A ses pieds l´esprit de la terre apparaît devant la divinité«. Til højre var en mandsskikkelse med knyttede hænder og sammenbidt ansigtsudtryk 22. Fremtiden opstillet i bronze og sten: »Manden (stålsjælen) sejrer over den store skøge efter en lang række kampe« »L´avenir. L´homme (l´âme d´acier) triomphant de la grande prostituée après une longue série des luttes.« Til venstre en kvindestatue 16. Vor tid i bronze og granit: »Den store skøge tyraniserer en mand, som personificerer den ånd, der er ved at blive til og tragter efter evige mål« »Notre époque. La prostituée tyrannisant un homme, personnifiant l´esprit naissant, aspirant à de buts éternels«
Fremtiden og Vor tid stod i 25 år foran Tegners atelier på Lemchesvej 6 i Hellerup, se foto.

Luk vinduet for at komme tilbage til "Skulptur galleri". Eller start her: Skulptur galleri

Engelsk flag

19. The Great Man
center figure in the trilogy Man and the Deity.

1895-96, plaster.
At the Salon de Champ de Mars in Paris, Rudolph Tegner presented his enormous trilogy in 1896 under the title »Man and the Deity«. The centre figure in plaster. was »The Great Man«. The catalogue contained an explanatory text: »The Almighty sits on a rock and views the world. The spirit of the earthly emerges at the feet of the Divine«. On the right was 22. The Future in bronze and stone: »Man (the soul of steel) conquers the Great Whore after a long series of battles«. On the left was 16. Our Time: »The Great Whore tyrannizes a man who personifies the spirit that is about to emerge and strives to reach eternal goals«.
The Future and Our Time stood in front of Tegners studio on Lemchesvej 6 in Hellerup for 25 years.

Close this window to return to "Sculpture gallery". Or start here: Sculpture gallery

Tysk flag

19. Der groze Mann
in der mitte die Trilogie Gottheit und Mench.
Im 1896 stellte Rudolph Tegner im Salon de Champ de Mars seine enorme Trilogie »Gottheit und Mench« vor. Im Ausstellungskatalog war ein erklärender Text zu lesen. In der Mitte vorne, in Gips, 171. Der groze Mann: »Der Allmächtige sitzt auf einem Felsen und betrachtet die Welt. Zu Füzen der Gottheit erscheint das wesen der Erde«. Rechts 22. Die Zukunft in Bronze und Stein: »Nach vielen Kämpfen desiegt der Mann (die stählerne Seele) die groze Hure«. Und links 16. Unsere Zeit: »Die groze Hure tyrannisiert einem Mann, der den Geist personifiziert, der im Entstehen ist und der nach ewigen Zielen trachtet«.

Fransk flag

19. La divinité
la figure centrale de la trilogie Suprématie.
Au salon de Champ de Mars en 1896 Rudolph Tegner a présenté son énorme trilogie sous le titre »Suprématie«. Le catalogue a contenu un texte explicatif. La figure de centre en plâtre était »La divinité«: »L´être tout puissant, assis sur un rocher, contemplant le monde. A ses pieds l´esprit de la terre apparaît devant la divinité«. Du côté droit était 22. L´avenir dans le bronze et la pierre. Du côté gauche était 16. Notre époque.Dansk flag

16. Vor Tid

1894, bronze og granit
h. 181 b. 74 d. 50 cm.
Del af trilogien Mennesket og Guddommen. På Salonen i Paris i 1896 var den opstillet til venstre for 19. Den store Mand. I kataloget var den forklarende tekst: »Den store skøge tyraniserer en mand, som personificerer den ånd, der er ved at blive til og tragter efter evige mål«.

Luk vinduet for at komme tilbage til "Skulptur galleri". Eller start her: Skulptur galleri

Engelsk flag

16. Our Time

1894, bronze and granite
Belongs to the tripartite group Man and the Deity. Shown at the exhibition Salon de Champ de Mars in Paris in 1896 at the left of 19. The Great Mann. The explanatory text was :»The Great Whore tyrannizes a man who personifies the spirit that is about to emerge and strives to reach eternal goals«.

Close this window to return to "Sculpture gallery". Or start here: Sculpture gallery

Tysk flag

16. Unsere Zeit

1894, Bronze und Stein
Im Paris ausgestellt 1896 links 19. Der groze Mann. Ein erklärender Text lautet »Die groze Hure tyrannisiert einem Mann, der den Geist personifiziert, der im Entstehen ist und der nach ewigen Zielen trachtet«.

Fransk flag

16. Notre époque

1894, le bronze et la pierre.
Exposer a Paris en 1896 á gauche 19. Suprématie.

Dansk flag

22. Fremtid

1896, bronze og sten.
h. 185 b. 59 d. 67 cm.
Opstillet i Paris i 1896 til højre for 19. Den Store Mand. Den forklarende tekst lyder: »Manden (stålsjælen) sejrer over den store skøge efter en lang række kampe«

Luk vinduet for at komme tilbage til "Skulptur galleri". Eller start her: Skulptur galleri

Engelsk flag

22. The Future

1896, bronze and stone
Shown at an exhibition in Paris in 1896 at the right of 19. The Great Mann. The explanatory text was:»The Great Whore tyrannizes a man who personifies the spirit that is about to emerge and strives to reach eternal goals«.

Close this window to return to "Sculpture gallery". Or start here: Sculpture gallery

Tysk flag

22. Die Zukunft.

1896, Bronze und Stein.
Im Paris ausgestellt 1896 rechts 19. Der groze Mann. Ein erklärender Text lautet »Nach vielen Kämpfen desiegt der Mann (die stählerne Seele) die groze Hure«.

Fransk flag

22. L´avenir

1896, le bronze et la pierre.
Exposer a Paris en 1896 á droit 19. La divinité.

Gruppen: Guddommen og mennesket; Tegners Museum
19. Foto: Finn Christoffersen, 2002
Gruppen: Guddommen og mennesket; Udstillingen i Paris 1896
Guddommen og mennesket; Udstillingen i Paris 1896
Udsnit: "Ved Guddommens fødder kommer jordens væsen til syne"
19. Foto: Finn Christoffersen, 2002
Vor tid
16. Foto: Finn Christoffersen, 2002
Fremtid
22. Foto: Finn Christoffersen, 2002
Rudolph Tegners Atelier, Lemchesvej 6, Hellerup, Danmark