Tegners Museum, vindue over indgangen

Museumsklubben Tegners Venner

Dansk flag

107. Foraarsrengøring

1907, bronzerelief.
Værket består af fire dele, fra venstre: I. Kvinde (foto 1); II. Et barn med en spand (foto 2); III. Midterfiguren. En kvinde med et barn på hver side, der holder i en blomsterranke. Barnet til venstre ser ud til at holde en gulvklud hen mod spanden; barnet til højre holder en kost. (foto 3 og 4). Yderst til højre ses IV. Olding og barn (foto 5). Sted: Hjørnet af Gothersgade og Christian IX's gade, København. En skitse til relieffet findes i brændt ler på Tegners Museum.

Luk vinduet for at komme tilbage til "Skulptur galleri". Eller start her: Skulptur galleri

Engelsk flag

107. Spring Cleaning

1907, bronze.
The relief consists of four pieces, from the left:I. Woman (foto 1); II. Child with bucket (foto 2); III. The central figure. A woman with a child on both sides, holding a flower-ribbon. The child to the left seems to be holding a floorcloth towards the bucket; the child to the right holds a broom. (foto 3 og 4). Utmost to the right is Old man and child. Located at the corner of Gothersgade and Christian IX's gade in Copenhagen. A study for the bronze relief in firedclay is situated at Tegners Museum.

Close this window to return to "Sculpture gallery". Or start here: Sculpture galleryForaarsrengøring, bronzerelief, udsnit
1. Foto: Hans Krüger, 2005
Foraarsrengøring, bronzerelief, udsnit
2. Foto: Hans Krüger, 2005
Foraarsrengøring, bronzerelief, udsnit
3. Foto: Hans Krüger, 2005
Foraarsrengøring, bronzerelief, udsnit
4. Foto: Hans Krüger, 2005
Foraarsrengøring, bronzerelief, udsnit
5. Foto: Hans Krüger, 2005