vindue over indgangen til Tegners Museum

Museumsklubben Tegners Venner

Til forside(2906)Rudolph Tegners malerier var genstand for særudstillingen »GENSYNETS GLÆDE« i 2012. Motiverne stammer fra Danmark og Frankrig, hvor han og Elna boede fra 1926, og fra deres rejse til Marokko, samt afslutningsvis fra Frankrig i 1948-49. På denne udstilling blev vist 20 af kunstnerens værker. De stammer alle fra de sidste år af Tegner's liv, hvor fysikken ikke længere kunne holde til at udføre de store skulpturer, som var hans passion.

Maleriernes farveholdning er ekspressionistisk med klare, stærke farver. Farverne synes væsentlige og giver malerierne en symbolik og stemning, der er uafhængig af den objektive verden. Rudolph Tegner fortolker det sete og manipulerer med motiverne, hvilket bl.a. understreges i maleriet nr. 8, Strandpromenaden, hvor han har iscenesat sig selv som gadefejer. I Luxembourghaven er motivet "Kis på bænken (med kvast)". Kis var Rudolph's kælenavn for hustruen Elna. Flere af malerierne synes at hylde Van Gogh's malestil og motivet for maleri nr. 15, Galehuset i St. Rémy, hvor Van Gogh var indlagt fra 1889, viser, at Rudolph Tegner havde en særlig interesse for Van Gogh og hans skæbne.

Se billederne nedenfor og videoen "Rudolph Tegners Malerier" - et interview med Luise Gomard.

Rudolph Tegner anvendte især skitser til at få hold på sine tanker omkring de værker, han ville lave, og maleriet primært ved rejser. Han betragtede sig selv som en amatør udi maleriet; dog er der perler blandt de værker, som han har efterladt. Sidst Tegners malerier var udstillet på museets var i 2003, ved åbningen efter restaureringen. Nedenfor vises 27 malerier.
[Valid RSS]