Museumsklubben Tegners Venner

Fødselsdagsportræt i Politiken
den 11. juli, 1923
 • Forsiden
 • Tegners samtid
 • Om Museumsklubben
 • Rudolph Tegner fyldte 50 år den 12. juli 1923

  [Hosstående kopi fra Politiken er herunder skrevet med enkle typografiske opdateringer]

  Fødseldagsportræt - Rudolph Tegner

  I morgen fylder billedhugger Rudolph Tegner 50. Der er i sig selv ikke noget fortjenstfuldt derved; han kan simpelthen ikke lade være, og på en måde kunne man jo sige, at der er ingen grund til at gøre stads af ham for det. Men det samme kan man jo i virkeligheden sige om så mange andre berømmelige handlinger, der udføres af genierne. Hvorfor berømme dem? Han kunne jo ikke lade være. Værket, som det står, er simpelthen et naturnødvendigt udslag af geniets skaberkraft - ligeså uafvendeligt som den 50 års fødselsdag, der kommer til enhver, der lever længe nok.

  Derfor vil heller ikke vi undlade at blande vor røst i det kor af gratulationer, som i anledning af fødselsdagen istemmes af Rudolph Tegners mange venner og beundrere. Vi gratulerer ham til på sin 50 års fødselsdag at stå som Danmarks store billedhugger. Enten man så sympatiserer med hans kunstneriske virksomhed eller ej, må man indrømme, at den position - som den store, ukuelige - har han forstået at skaffe sig. Han har hertil haft betingelser, som mange fine og udmærkede kunstnere må undvære. Først og fremmest den sprængenergi, der står så tydeligt præget i hans fysionomi, dernæst en rigtig forståelse af, at storhed bedst demonstreres ved hjælp af en rent håndgribelig målestok, hvorfor han hurtigt slog sig på de store dimensioner - og endelig en virkelig beundringsværdig evne til at få folk med sig, at smitte dem med sin egen brændende nidkærhed. Især i den litterære verden er det lykkedes Tegner at skaffe sig indflydelsesrige fortalere. Han er, så vidt vi ved, den eneste danske kunstner, som, når han holder udstilling, kan præstere indrammede og af de fineste literære navne underskrevne hyldestord ophængt i udstillingssalene.

  At det er blandt Literaterne, Tegner har fundet sine varmeste beundrere, er ingen tilfældighed. Hans kunst er udpræget litterær, hvorimod den i mindre grad ejer de monumentale egenskabet, der gør den egnet til at stå på åben gade. Det er allerede for adskillige år siden - om end lidt sent - blevet erkendt. Måske også af ham selv. I hver fald har han indlemmet sit atelier i Hellerup i rækken af byens offentlig tilgængelige museer. Her vil i morgen gratulanterne strømme ind, og sommerens blonsterflor vil tårne sig op og skjule alle grupperne til "Livets Port" - det mest talende vidnesbyrd om Tegners kunstneriske form og smag. Vi kan synes om dem eller lade være, men vi må bøje os for den energi og foretagsomhed, der stadig truer med at påtvinge vor by dette storværk. Det er, som nævnt, ikke noget at rose ham for - så lidt som at han fylder 50 i morgen. Han kan simpelthen ikke lade være. Alligevel bøjer vi os respektfuldt for den udholdenhed, der har skabt dette storværk - samtidig med, at vi vil have lov til at håbe på, at de, der har den endelige afgørelse i deres hænder, fremdeles vil kunne lade være at bringe den storstilede plan i udførelse.

  Paletten.