Tegners Museum, vindue over indgangen

Museumsklubben Tegners Venner

Dansk flag

150. Frøen

1913, brændt ler.
h.24,3 b. 16,7 d. 10,2 cm.
Skitse til inv. nr. 151. Tegner fortæller selv historien om tilblivelsen af denne figur: En efterårsdag. Atelierporten i Hellerup står på klem. Det regner. Tegner er i gang med at modelere en statue. Han går flere gange frem og tilbage mellem statuen og en gammel (mere end 100 år) rørstol fra Holland. Stolen giver en knagende lyd, når Tegner sætter sig i den; den lyder lidt anderledes end den plejer. Tegner ser til sidst under stolen. Der gemmer sig en lille forkommen frø. Frøen ånder tungt. Frøen ser stift op på statuen. Frøen udstøder af og til et kvæk. Den ventede model kommer styrtende ind ad Porten. "Nej sikken et uhyre De har besøg af - hvor er den sjov. Hop hop hop. Ha, vidunderligt, det må jeg prøve!" siger hun. "Ja, men tag først tøjet af, ellers kan De ikke hoppe så godt som frøen." svarer Tegner. Modellen tager hurtigt tøjet af. Den opvagte pige gør frøen kunststykket efter. Tegner begynder at modellere det morsomme motiv.

Luk vinduet for at komme tilbage til "Skulptur galleri". Eller start her: Skulptur galleri

Engelsk flag

150. The Frog

1913, fired clay.
Study for inv. no. 151. Rudolph Tegner himself tells the story of the genesis of this figure: On an autumn day. Atelier gate in Hellerup is open. It's raining. Tegner is engaged in modelling a statue. He walks several times back and forth between the statue and an ancient (more than 100 years) chair from Holland. The chair gives a crackling sound when Tegner sits in it, it sounds a little different than usual. Tegner looks at last under the chair. There lies a little frog. The frog breathes heavily. The frog looks stiff up at the statue. The frog utters from time to time a "quark". The expected artist model comes rushing through the gate. "Wow, what a monster visiting you - it is so funny. Hop hop hop. Ha, wonderful, I must try!" she says. "Yes, but first take off your clothes, otherwise you can not jump as well as a frog." corresponds Tegner. The model quickly undressed. The bright girl moves as the frog. Tegner begins to model the amusing motif.

Close this window to return to "Sculpture gallery". Or start here: Sculpture gallery

Dansk flag

151. Frøen

1913, gips.
h. 120 b. 79 d. 67 cm.
Vakte furore på Forårsudstillingen 1913 på Charlottenborg, København. Se inv. nr. 150 og 163.

Luk vinduet for at komme tilbage til "Skulptur galleri". Eller start her: Skulptur galleri

Engelsk flag

151. The Frog

1913, plaster.
Created an uproar at the 1913 Spring Exhibition at Charlottenborg, Copenhagen. See inv. nos. 150 and 163.

Close this window to return to "Sculpture gallery". Or start here: Sculpture galleryFrĝen
150. Foto: Poul Iversen, 2010
Frĝen
151. Foto: Poul Iversen, 2010