Museumsklubben Tegners Venner

Nyheder fra Tegners Museum

af Luise Gomard, museumsinspektør

Museumsinspektør Luise Gomard
Luise Gomard

Trykt i Årsskrift 2005
udgivet af Rudolph Tegners Museums Venner, april 2005. • Forside


 • Skulptur galleri

 • - med over 300 fotografier af Tegners værker.

 • Artikel samling • Tegners Venner

 • - en kort præsentation af foreningen. Bliv medlem!

  Tegners Museum og Statuepark sæson 2005 byder på forskellige store og små tiltag.

  Når vi åbner dørene d. 15. april 2005 vil de fleste af de gamle papskilte på skulpturerne være udskiftet med nye skilte. De gamle var efterhånden udslidte og nogle manglede. De håndskrevne skilte, som opfordrer besøgende til ikke at røre skulpturerne, vil selvfølgelig vedblive med at skabe stemning på museet. Derudover har vi udarbejdet et nyt design på vores folder om museet.

  Jeg er glad for at kunne fortælle, at Tegners erindringer "Mod Lyset" bliver genoptrykt i foråret. Erindringerne har længe været udsolgt og er ganske umulige at opdrive antikvarisk. Den genoptrykte version vil adskille sig fra den forrige version ved at indeholde flere fotografier fra Tegners eget arkiv. Erindringerne, som genoptrykkes af forlaget Aschehoug, vil kunne erhverves på museet, gennem museets website og hos forskellige boghandlere. Prisen vil ligge på omkring 200 kr.

  Museet vil fejre genudgivelsen af erindringerne med en biografisk udstilling "Mod Lyset - en biografisk udstilling", som vil løbe fra 1. juni til sæson afslutning sidst i oktober. Udstillingen vil give et indblik i Tegners Liv og værker i et kronologisk perspektiv og vil bl.a. indeholde elementer som Tegners medaljer og karnevalskostumer. Der vil derfor være noget for både store og små at kigge på.

  Udstillingen er samtidig første del af et udstillingsprogram som vil løbe over 3 sæsoner: den første en biografisk udstilling, den næste en udstilling som sætter fokus på Tegner og den danske kunstscene og den sidste udstilling vil rette blikket mod de inspirationskilder og kunstnere, som Tegner har fundet på sine rejser.

  Udstillingsrækken har til formål at formidle Tegners liv og kunstnervirke ved at starte med Tegner selv og herefter bevæge sig videre ud mod den omverden som omgav Tegner. Det er hensigten at udbrede kendskabet til Tegner og at placere ham som en af de banebrydende kunstnere på den daværende kunstscene som opponent mod Thorvaldsens klassicisme.

  Der er flere som har rapporteret om problemer med museets officielle website, www.rudolphtegner.dk, og jeg kan fortælle at websitet bliver opgraderet og får et nyt layout i løbet af foråret. Derudover vil det være muligt at bestille nogle af de publikationer som vi sælger i museumsbutikken og tilmelde sig til et elektronisk nyhedsbrev.

  Der vil i år blive arrangeret en skattejagt for børn, en stearinlysfest og så vil der blive afholdt omvisninger for museets gæster en gang om måneden. De nærmere datoer for arrangementerne vil blive annonceret på museet og på museets hjemmeside, www.rudolphtegner.dk, så jeg vil opfordre jer til at holde øje løbende.

  Derudover vil museet og museets bestyrelse løfte sløret for et nyt og meget interessant projekt. Det er jo ingen hemmelighed at Rudolph Tegner selv havde meget storslåede tanker for sit livsprojekt som omfatter museet og statueparken i Ruslands bakker. Museets legatbestyrelse, med formand amtmanden Christian Trønning i spidsen, har nu fået udarbejdet et projekt for en publikumsbygning på området. Det er tanken at bygningen skal indeholde bedre toiletforhold, øget cafekapacitet, møde- og undervisningslokale, billetsalg og museumsbutik. Bygningen skal naturligvis også forbedre forholdene for besøgende som er bevægelseshæmmede.

  Der mange forhold at tage stilling til, når et sådan projekt skal iværksættes og en af de ting der især er lagt vægt på er at en ny bygning ikke må skæmme og tage charmen ud af det museumsbesøg som vi kender i dag og som er stedets styrke. Arkitekt Anders Hegelund, som kender museet og Tegners ånd særdeles godt, idet han forestod den gennemgribende renovering af museet for to år siden, har udarbejdet tegningerne til en publikumsbygning. Løsningen er vellykket da den både går ind i den omkringliggende natur og samtidig spiller sammen med museet på det arkitektoniske plan, gennem materiale valg og en næsten underspillet fremtoning. Realiseringen af denne publikumsbygning vil højne indtrykket af museumsbesøget uden at tage glansen af det væsentlige.

  Tegners Museum
  Ovenfor ses museet og de bygninger som vi kender i dag


  Tegners Museum og stathuepark: projektforslag af Anders Hegelund
  Her ovenfor ses det forslag som Anders Hegelund har udarbejdet. Selve parkeringspladsen vil være belagt med grus, som vi kender det i dag. I stedet for at besøgende går lige op til museet, vil retningen nu lede den besøgende hen til en forplads af betonfliser, hvor publikumsbygningen er placeret til venstre for museet.
  Amfiterrasseringen, og scenen som er anført på tegningen, er yderst diskrete og går i et med naturen, idet terrasseringen skal nivelleres i jorden uden stensætning, og selve scenen består af samme slags grus som parkeringspladsen. Det er intentionen, at museet skal kunne afholde udendørs forestillinger af forskellig karakter.

  Projektforslag af Anders Hegelund for udvidelse af Tegners Museum
  Her ovenfor vises bygningerne som de vil ses fra parkeringspladsen. Publikumsbygningens gavl mod museet vil bestå af en betonmur med en enkelt døråbning og vil derfor fremstå ren og enkel, på samme måde som museets egne mure er det. Taget skråner nedad og vil blive beklædt med græs, således at bygningen set fra modsatte side vil gå i et med naturen.

  Projektforslag af Anders Hegelund for udvidelse Museum
  Ovenfor vises hvorledes indretningen af publikumsbygningen vil være. Materialevalget for interiøret er holdt i beton og ahorn. Selve stilen er den rå og uslebne stil som kendetegner museet.

  Vi håber meget på at kunne realisere projektet indenfor en årrække. Projektet er nu til vurdering hos fredningsnævnet og på kommunen og herefter vil vi gå i gang med at søge midler til realiseringen.

  Det var alt for i år. Vi glæder os til at se jer i denne sæson og husk at holde øje med arrangementer på museets hjemmeside.

  Mange hilsner

  Luise Gomard
  Museumsinspektør
  luise@rudolphtegner.dk