vindue over indgangen til Tegners Museum

Museumsklubben Tegners Venner

Til forsiden

Herunder vises billed-links til mange af Rudolph Tegners skulpturer. Her kan hentes oplysninger på dansk og engelsk om værket. Mange oplysninger stammer fra Teresa Nielsen: Katalog over skulpturer, Rudolph Tegners Museum, 1995. Nederst en liste med links til de samme sider.

2. Frederikke Maj Tegner, 1889, gips - 2. Frederikke Maj Tegner, plaster.
4. Agnete Lehmann, 1890, gips - 4. Agnete Lehmann, plaster.
5. En Faun, 1891, gips - 5. A Faun, plaster.
11. Syndfloden, 1893, gips - 11. The Flood, plaster.
12. Eva ved Abels Lig, 1894, gips - 12. Eva with the Corpse of Abel, also called Eve and Abel, plaster.
16. Vor Tid, 1894, bronze og granit - 16. Our Time, bronze and granite. Belongs to the tripartite group Man and the Deity. ;
19. Den store Mand, 1895-96, gips - 19. The Great Man, plaster. Center figure in the trilogy Man and the Deity., ;
22. Fremtid, 1896, bronze og sten - 22. The Future, bronze and stone. Belongs to the tripartite group Man and the Deity. ;
26. Bølgen, 1897, brændt ler - 26. The Wave, fired clay.
29. Dørhaandtag, 1897, bronze - 29. Doorhandle, bronze.
30. Toner, 1897, gips - 30. Tones, plaster.
31. Toner, 1897, bronze - 31. Tones, bronze.
32. Francinette, 1897, gips - 32. Francinette, plaster.
35. Maria Puggaard, 1896, bronze - 35. Maria Puggaard, bronze.
40. Skuffelse, 1898, bronze - 40. Disappointment, bronze.
45. Fru Bernt Lie, 1898, gips - 45. Mrs. Bernt Lie, plaster.
48. Emmy Bussenius, 1898-99, hvid marmor - 48. Emmy Bussenius, white marble.
49. Johanne Louise Bussenius, 1898-99, hvid marmor - 49. Johanne Louise Bussenius, white marble.
50. Jordbundet, 1899, gips - 50. Earthbound, plaster.
51. Jordbundet, 1915, bronze - 51. Earthbound, bronze 1915.
54. Satan, 1899, bronze - 54. Satan, bronze.
55. Francinette, 1899, hvid marmor - 55. Francinette, white marble.
57. Gravmæle over Kunstnerens Mor, 1899, gips - 57. Sepulchral Monument to the Artist’s Mother, plaster.
»Gravmæle over Kunstnerens Mor«, 1905, marmor (Trieste) - Sepulchral Monument to the Artist’s Mother, marble (Trieste).
59. I. W. Tegner, 1899, bronze og træ - 59. I. W. Tegner, bronze and wood.
63. Lykken, 1900, gips - 63. Fortune, plaster.
64. Jens Lund, 1900, gips - 64. Jens Lund, plaster.
65. Johannes Holbek, 1900, gips - 65. Johannes Holbek, plaster.
70. Frigjort, 1900-01, gips - 70. Emancipated, plaster.
73. Venus, 1902, gips - 73. Venus, plaster.
75. David synger for Saul, 1902, brændt ler - 75. David Singing for Saul, fired clay.
77. Evige Mure, 1902, brændt ler - 77. The Eternal Walls, fired clay.
78. Lucifer med Brandes Hoved, også kaldet Brandes Monument, 1902, brændt ler - 78. Lucifer with Brandes’s Head, also called A Monument to Brandes, fired clay.
79. Donna Emilia Rossi da Bologna, 1903, gips - 79. Donna Emilia Rossi da Bologna, plaster.
80. Carl Jacobsen, 1903, gips - 80. Carl Jacobsen, plaster.
82. Kong Ødipus og Antigone, 1903, gips - 82. King Oedipus and Antigone, plaster.
83. Kong Ødipus og Antigone, 1903, støbt 1908, bronze - 83. King Oedipus and Antigone, bronze.
85. Kong Ødipus' Afsked med sine Døtre, 1904, gips - 85. King Oedipus Taking Leave of his Daughters, plaster.
86. Ødip og Iokaste, 1904, brændt ler - 86. Oedipus and Iokasta, fired clay.
87. Ødip viser sig / Kong Ødipus, 1904, brændt ler - 87. Oedipus Appears,
also called King Oedipus, fired clay.
92. Lykken, 1904, bronze - 92. Fortune, bronze.
94. Pan, 1904, brændt ler - 94. Pan, fired clay.
95. Kvindelig Figur. Brudstykke, 1904, gips - 95. Female Figure. A Fragment., plaster.
96. Agnete Lehmann, 1904, hvid marmor - 96. Agnete Lehmann, white marble.
98. Mod Lyset, 1904, gips - 98. Toward the Light, plaster.
99. Mod Lyset, 1905, gips - 99. Toward the Light, plaster.
100. Mod Lyset, 1906, gips - 100. Toward the Light,1906, plaster.
102. Kvindetorso, 1906, gips - 102. Torso of a Woman, plaster.
103. Kvindetorso, 1912, bronze - 103. Torso of a Woman, bronze.
105. Gravmæle over fru Schmiegelow, 1906, gips - 105. Sepulchral monument to Mrs. Schmiegelow, plaster.
106. Fru Lizzie med sine Børn, 1906, hvid marmor - 106. Mrs. Lizzie Tegner with her Children, white marble.
107. Foraarsrengøring, 1907, bronze - 107. Spring Cleaning, fired clay.
108. Niels Finsen, 1907, gips - 108. Niels Finsen, plaster.
110. Pallas Athene, Hera og Afrodite, 1908, brændt ler - 110. Pallas Athena, Hera and Aphrodite, fired clay.
111. Mod Lyset, 1909, gips - 111. Toward the Light, plaster.
114. Berthe Forchammer, 1909, bronze - 114. Berthe Forchammer, bronze.
115. Henry Hyde Hextall, 1909, gips - 115. Henry Hyde Hextall, plaster.
117. Ferdinanda Nylund, 1909, hvid marmor. - 117. Ferdinanda Nylund, white marble.
118. Ellen Tegner, 1909, gips. - 118. Ellen Tegner, plaster.
119. Elisabeth Tegner, 1910, hvid marmor. - 119. Elisabeth Tegner, white marble.
121. Henry Tegner, 1910, gips. - 121. Henry Tegner, plaster.
122. Jordbundet, 1910, grålig marmor - 122. Earthbound, grayish marble.
123. Karyatider, 1910, gips - 123. Caryatids, plaster.
126. Skitse til Danserindebrønden, 1910, bronze - 126. Study for The Ballerina Fountain, bronze.
128. Emilie Smith, 1911, brunpatineret bronze - 128. Emilie Smith, brown patinated bronze.
129. Danserindebrønden, 1911-12, gips - 129. Ballerina Fountain, plaster.
131. Grundtvig Monument, 1912, pastelina - 131. Monument to Grundtvig, plastelina.
133. Gravmæle over Elisabeth Tegner, 1912, gips - 133. Sepulchral monument to Elisabeth Tegner, plaster.
134. To Mennesker, 1912, brændt ler - 134. Two People, fired clay.
135. To Mennesker, 1912, gips - 135. Two People, plaster.
136. Elna Tegner, 1912, gips - 136. Elna Tegner, plaster.
138. Elna Tegner, 1912, bronze - 138. Elna Tegner, bronze.
139. Min Hustru Elna, 1912, gips - 139. My Wife Elna, plaster.
140. Min Hustru Elna, 1917, bronze - 140. My Wife Elna, also called The Artist´s Wife, bronze.
141. Kysset, 1912-13, gips - 141. The Kiss, plaster.
142. Kysset, 1912-13, bronze - 142. The Kiss, bronze.
144. De Søgende, 1912-15, bronze - 144. The Seekers, bronze.
145. Sejren, 1912-15, bronze - 145. Victory, bronze.
146. Bruddet, 1912-15, bronze og sten - 146. The Separation, bronze and stone.
147. Trøsten, 1912-15, bronze - 147. Consolation, bronze.
148. Vandbærerske, 1912-15, bronze - 148. A Woman Carrying Water, also called A Woman with her Child, bronze.
150. Frøen, 1913, brændt ler - 150. The Frog, fired clay.
151. Frøen, 1913, gips - 151. The Frog, plaster.
152. Slægten, 1913, gips - 152. The Family, plaster.
154. Hugh Stirling Martin, 1913, bronze - 154. Hugh Stirling Martin, bronze with a crystal formation by his right-hand lapel and by his tie.
155. Hengivenhed, 1913, gips - 155. Devotion, plaster.
156. Hengivenhed, 1913, bronze - 156. Devotion, bronze.
159. De tørstige Børn, 1914, gips - 159. The Thirsty Children, plaster.
160. De tørstige Børn, 1914, bronze - 160. The Thirsty Children, bronze.
162. Christian Rimestad, 1914, bronze - 162. Christian Rimestad, bronze.
164. I Mulmets Skød, 1915, gips - 164. In the Embrace of Darkness, plaster.
165. I Mulmets Skød, 1917, bronze - 165. In the Embrace of Darkness, bronze.
167. Rivalerne, 1915, bronze - 167. The Rivals, bronze.
168. Livets Port / Søjleportalen, 1915, gips - 168. The Arch of Life, also called The Arch of Columns. Plaster, plastelina, wood, and paint.
169. Viggo Christensen, 1915, gips - 169. Viggo Christensen, plaster.
170. Kys mig, 1916, bronze - 170. Kis Me, bronze.
171. De tørstige Børn, 1916, bronze - 171. The Thirsty Children, bronze.
172. Sopus Michaëlis, 1916, gips - 172. Sophus Michaëlis, plaster.
173. Ofringen, 1916, brændt ler - 173. The Sacrifice, fired clay.
174. Ledabrønd, 1916, brændt ler - 174. Leda Fountain, fired clay.
175. Børn med Skildpadde, 1916, gips - 175. Children with a Tortoise, plaster.
176. Børn med Fisk, 1916, gips - 176. Children with a Fish, plaster.
177. Leda med Svanen, 1916-17, gips - 177. Leda Fountain, plaster.
178. Reden, 1916-17, gips - 178. The Nest, plaster.
179. Reden, 1916-17, bronze - 179. The Nest, bronze.
184. To Børn med en Svaneunge, 1917, bronze - 184. Two Children with a Cygnet, bronze.
185. Den første Forlovelse, 1917, patineret gips - 185. First Love, patinated plaster.
187. Hjalmar Ostenfeld, 1917, bronze - 187. Hjalmar Ostenfeld, bronze.
188. Edvard Ehlers, 1917, gips - 188. Edvard Ehlers, plaster.
189. (Venus med Eroter), 1917-18, brændt ler - 189. Venus with Cupids, fired clay.
191. Ofringen, 1917-18, gips - 191. The Sacrifice, plaster.
193. Ofringen, 1918, bronze - 193. The Sacrifice, bronze.
194. Hans Tegner, 1918, gips - 194. Hans Tegner, plaster.
195. Leda med Svanen, 1918, gips - 195. Leda and the Swan, plaster.
200. Herakles og Hydraen, 1918, grønpatineret bronze - 200. Hercules and the Hydra, bronze with a green patina.
201. Herakles og Hydraen, 1918-19, gips - 201. Hercules and the Hydra, plaster.
202. Rivalerne, 1918-19, gips - 202. The Rivals, plaster.
203. Kvindefiguren fra Rivalerne, 1919, bronze - 203. The Female Figure from The Rivals, bronze.
205. Afrodite Leder Eros' Pil, 1919, bronze. - 205. Aphrodite Guiding Eros's Arrow, bronze.
206. Herakles med Vildsvinet, 1919, gips. - 206. Hercules and the Wild Boar, plaster.
207. Herakles med Vildsvinet, 1920, bronze. - 207. Hercules and the Wild Boar, bronze.
208. De tørstige Børn, 1919, hvid marmor - 208. The Thirsty Children, white marble.
210. Eros forlader Psyche, 1920, gips - 210. Eros Leaving Psyche, plaster.
212. Eros Flyver med Psyche, 1920, bronze - 212. Eros Flying with Psyche, bronze.
215. Mennesket løber efter sit Ideal, 1920, bronze - 215. Man Running after his Ideal, bronze.
216. Eros Flyver med Psyche, 1920-21, gips - 216. Eros Flying with Psyche, plaster.
218. Den lynudslyngende Zeus, 1923, bronze - 218. Zeus Throwing a Lightning Bolt, bronze.
223. Zeus føder Athene / Pallas Athenes Fødsel, 1921-22, gips - 223. Zeus Giving Birth to Athena, also called The Birth of Pallas Athena, plaster.
224. Sejren, 1921, gips - 224. Victory, bronze.
225. Sejren, 1912-15, bronze - 225. Victory, bronze.
226. Johan Hansen, 1921, gips - 226. Johan Hansen, plaster.
227. Selvportræt, 1921, gips - 227. Self-portrait, plaster.
228. Selvportræt, 1921, bronze - 228. Self-portrait, bronze.
230. Georg Brandes, 1922, gips. - 230. Georg Brandes, plaster.
231. Dionysos med Panteren, 1922-23, gips. - 231. Dionysus with the Panther, plaster.
232. Dionysos med Pantheren (Dionysos), 1924, bronze. - 232. Dionysus with the Panther, also called Dionysos, bronze.
233. Kærlighedens Byrde, 1922-23, gips. - 233. The Burden of Love, plaster.
234. P.N. Damm, 1922, gips. - 234. P. N. Damm, plaster.
235. Eros viser Guderne et Menneskehjerte, 1923, gips. - 235. Eros showing the Gods a Human Heart, plaster.
236. Havet føder Afrodite, 1923, gips. - 236. The Sea Giving Birth to Aphrodite, plaster.
237. Ferreira d'Almeida - Ministre de Portugal, 1923, gips. - 237. Ferreira d'Almeida - Ministre de Portugal, plaster.
239. Gravmæle over Asger Hamerik, 1923-24, gips. - 239. Sepulchral Monument to Asger Hamerik, plaster.
240. Scylla og Karybdis, 1924, gips. - 240. Scylla and Karybdis, plaster.
241. Forlis, 1924, gips. - 241. Shipwreck, plaster.
242. Afrodites Bælte, 1924-25, gips. - 242. Aphrodite's Belt, plaster.
243. Afrodites Bælte, 1924-25, bronze. - 243. Aphrodite's Belt, bronze.
244. Pan, 1924-25, gips. - 244. Pan, plaster.
245. Pan, 1925, gips. - 245. Pan, plaster.
248. Herakles i Hesperidernes Have, 1925-26, patineret gips. - 248. Hercules in the Garden of the Hesperides, patinated plaster.
250. Elna Tegners Haand, 1926, bronze. - 250. Elna Tegner’s Hand, bronze.
252. Afrodites Bælte, 1926, gips. - 252. Aphrodite's Belt, plaster.
255. Herakles danser med Omphale, 1927, gips. - 255. Hercules Dancing with Omphale, plaster.
257. Jagende Apollon, 1926-27, brændt ler. - 257. Apollo Hunting, fired clay.
258. Elskov, 1927, brændt ler. - 258. Love, fired clay.
259. Herakles og de stymfaliske fugle, 1927, brændt ler. - 259. Hercules with the Stymphalian Birds, fired clay.
261. Elskovsraad, 1928, bronze med grøn patina. - 261. Council of Love, bronze with a green patina and polished black marble.
262. Eros paa Løven (Eros), 1928, brændt ler. - 262. Eros on the Lion, fired clay.
263. Eros paa Løven (Eros), 1928, bronze. - 263. Eros on the Lion, bronze.
264. Afrodites Fødsel, 1928, brændt ler. - 264. The birth of Aphrodite, fired clay.
265. Apollon, 1929-30, brændt ler. - 265. Apollo, fired clay.
266. Eros, 1925-30, brændt ler. - 266. Eros, fired clay.
267. Apollon, 1930-33, gips. - 267. Apollo, plaster.
268. Eros paa Løven (Eros), 1933, gips. - 268. Eros on the Lion, plaster.
271. Diana paa Maanebuen, 1933, gips. - 271. Diana on the Arch of the Moon, plaster.
272. Poseidons Datter, 1933, gips. - 272. Poseidon's Daughter, plaster.
273. Fra Havets Dyb, 1933, brændt ler. - 273. From the Depths of the Sea, fired clay.
276. In Amore Pax / De Forenede Nationer, 1933, gips. - 276. In Amore Pax / The United Nations, plaster.
277. Johannes Stein, 1933, gips. - 277. Johannes Stein, plaster.
278. Afskeden, 1934, brændt ler. - 278. Parting, fired clay.
279. Afskeden, mand/kvinde, 1934, gips. - 279. Parting, plaster.
280. Peder Christensen, 1934, gips. - 280. Peder Christensen, plaster.
282. Sankt Peter, 1935, brændt ler. - 282. Saint Peter, fired clay.
283. Sankt Peter med Nøglen, 1935, gips. - 283. Saint Peter with the Key, plaster.
284. Havhest med Føl, 1935-36, brændt ler. - 284. Seahorse With a Colt, fired clay.
287. Hamlet, 1937, gips. - 287. Hamlet, plaster
289. Huskatten i Meudon, 1937, bronze. - 289. The House Cat in Meudon, bronze.
291. Rasende Kat, 1937-38, bronze. - 291. Furious Cat, fired clay.
294. Ugle, 1937-38, bronze. - 293. Owl, bronze.
298. Ofelia, 1938, gips. - 298. Ophelia, plaster.
300. Shakespeare, 1938, gips. - 300. Shakespeare, plaster.
301. Afrodite, 1939, brændt ler - 301. Aphrodite, fired clay.
302. Afrodite, 1940, gips - 302. Aphrodite, plaster.
303. Danmark under Besættelsen,(Den vingede Træhest), 1940, brændt ler og træ. - 303. Denmark during the Occupation, fired clay and wood.
306. Musse, 1941, gips - 306. Musse, plaster.
309. Kongen, Hamlets Stedfader, 1941, brændt ler - 309. The King, Hamlet's Stepfather, fired clay.
308. Dronningen Hamlets Moder, 1941, brændt ler - 308. The Queen, Hamlet's Mother, fired clay.
315. Solpigerne / Mod Solen, 1942, gips - 315. The Sun Girls / Toward the Sun, plaster.
316. Solpige, 1942, bronze - 316. A Sun Girl, bronze.
317. Hamlets Stedfader Kong Claudius, 1943, gips - 317. Hamlet's Stepfather, King Claudius, plaster.
318. Pan, 1943, brændt ler og stødbrænde - 318. Pan, fired clay and stumpwood.
319. Billedhuggeren, 1943, gips - 319. The Sculptor, plaster.
320. Billedhuggeren, 1944, gips - 320. The Sculptor, plaster.
324. De Blinde, 1949, bronze - 324. The Blind, bronze.
325. De Blinde, 1949-50, gips på træskelet - 325. The Blind, plaster on a wooden structure.