Museumsklubben Tegners Venner
TEGNER OG KVINDERNE set af Suste Bonnén. Rudolph Tegners Museum og Statuepark 29.05 - 18.10/2015


 • Forside


 • Skulptur galleri

 • - med over 300 fotografier af Tegners værker.

 • Artikel samling • Tegners Venner

 • - en kort præsentation af foreningen. Bliv medlem!


  29. maj – 18. oktober 2015

  Suste Bonnén retter sit blik mod den nøgne menneskekrop i 33 fotografiske værker. I motiverne arbejder hun med modeller, der citerer positurerne i billedhuggeren Rudolph Tegners skulpturer.

  Suste Bonnén lader scenarierne udfolde sig i virkeligheden foran vores øjne. Hun fortolker dem og lader dem udvikle sig. I en af hendes versioner af ”Jordbundet” er kvinden udeladt, og manden modtager lyset alene, i en anden version holder kvinden om intetheden, i en tredje inddrager hun begge personer i fotografiet og tydeliggør hvordan Tegner har manipuleret med proportionerne for at understrege sit budskab.

  Jordbundet. Foto: Suste Bonnén

  Suste Bonnén finder også inspiration i værket ”To Mennesker”, hvor manden og kvindens kroppe mødes lidenskabeligt og hengivent. Her går Suste Bonnén endnu tættere i ømheden i værket med balletdanseren Alban Lendorf, som læner sit hoved overgivende mod kvindens hals.

  To mennesker. Foto: Suste Bonnén

  I Suste Bonnéns ”Frø” kommer det legende frem i kvinden, men det ender alligevel erotisk med frøen, der lægger sig. Ofte sætter hun motiverne ind i det fortryllende landskab, der omkranser Tegners Museum og danner rammen om flere af Tegners skulpturer. På den måde leger hun med det Tegnerske univers.

  Frø. Foto: Suste Bonnén

  I sin frise udvider hun Tegners ”Danserindebrønd” med 9 skikkelser og danner en serie af danserinderne i en statisk bevægelse. Motiverne er genkendelige og alligevel fuldstændig deres egne.

  Danserinderne. Foto: Suste Bonnén

  Suste Bonnén er også særlig fascineret af Tegners værker af børn set i lyset af, at Rudolph Tegner havde en søn, som han ikke tog til sig. En gennemgang af breve mellem moderen og Tegner har givet anledning til, at Suste Bonnén er dykket ned i det motiv, som Tegner beskæftigede sig med, men aldrig selv oplevede på nært hold: moderen og barnet.

  Udstillingen er lavet for at fejre 100-året for kvinders stemmeret i Danmark. Rudolph Tegner levede og gennemgik en personlig udvikling netop i årene før og efter 1915, hvor han gik fra at være ugift til at gifte sig med kvinden, han blev sammen med resten af livet, i 1911. Da hans kunst tog afsæt i hans personlige erfaringer i de samme år, er det interessant at se på hans motiver, der går fra at vise kvinden som en femme fatale, der begrænser manden i sit kald, til at blive en ufarlig skikkelse, som frigiver ham til at beskæftige sig med andre motiver i sin kunst.

  Suste Bonnén afholder Artist Talks søndag d. 13. september kl. 15, hvor hun fortæller om sine værker og arbejdet med udstillingen. Pris: alm. entrépris.

  TEGNER OG KVINDERNE set af Suste Bonnén. Rudolph Tegners Museum og Statuepark 29.05 - 18.10/2015

  Om Suste Bonnén

  Suste Bonnén er, udover at være en af landets dygtigste fotografer, også billedhugger (bl.a. ”Agnete og Havmanden” undervandsskulptur i Slotsholmens Kanal og ”Bebudelsen” på Rigshospitalet) og derfor er hendes tilgang til Rudolph Tegners værker helt særlig, da hun både betragter med fotografens refererende øjne og billedhuggerens blik for detaljer og form. Fokus rettes mod skulpturerne fra årene omkring 1915 hvor Rudolph Tegner virkede. Det er især i de værker hvor Tegners holdning til forholdet mellem kønnene skinner igennem.

  Suste Bonnén arbejder med fotografier af modeller der citerer Tegners skulpturers positurer, men i hendes fotografier går fortolkningen videre og danner nye sensuelle værker og indimellem magiske drømmende værker. Lyset spiller en stor rolle for værkernes fremtoning. I sammensmeltningen af de gammelkendte positurer og Suste Bonnéns bløde linse og smukke lys fremkommer de smukkeste fotografiske værker af menneskekroppen.

  Udstillingen bliver vist i år, da det er 100-året for kvinders stemmeret. Koblingen mellem 100-året og Rudolph Tegners kvinder er relevant, da det netop er i årene omkring 1911-1915, der kan aflæses en ændring i Tegners fremstilling af kvinder fra, groft sagt, at være distraherende elementer for mænd med deres fødte kald til tankevirksomhed, til at være selvstændige individer som hviler i sig selv og respekteres.

  Hans kvindeskildringer afspejler på den måde tidsånden omkring indførelsen af kvindernes stem- meret.

  Suste Bonnén Bølgen Foto: Suste Bonnén

  Der er udarbejdet et katalog til udstillingen:
  Kataloget indeholder tekster om udstillingen, Suste Bonnén og om Tegner og hans forhold til kvinder og endeligt historien om den søn Tegner fik før han indgik i ægteskab med Elna. Bidragene er skrevet af kunsthistoriker & phd. Tove Thage, kunstneren selv, Suste Bonnén, og museumsdirektør Luise Gomard.

  Alle fotografierne er med i kataloget, som kan købes i museets Billetkontor, pris 75 kr.

  Tak til sponsorerne: Statens Kunstfond, Knud Højgaards Fond, 15. Juni Fonden, Statens Værksteder for Kunst, Oda og Hans Svenningsens Fond