Museumsklubben Tegners Venner

Den kommende Publikumsbygning


 • Forside


 • Skulptur galleri

 • - med over 300 fotografier af Tegners værker.

 • Artikel samling • Museumsklubben Tegners Venner

 • - en kort præsentation af foreningen. Bliv medlem!

  af Hans Krüger

  Den 23. april 2008 kunne man i Nordkysten.nu læse, at Tegners Museum har fået tilladelse til at bygge en Publikumsbygning på P-pladsen.

  Hos Fredningsnævnet har jeg lånt en tegning, der viser Publikumsbygningens placering, se nedenfor. Projektforslaget er tegnet af arkitekt Anders Hegelund, som også stod bag den gennemgribende istandsættelse af Museet 1998-2003.

  Publikumsbygningen skal erstatte det nuværende Traktørsted og de gamle toiletter.

  I foreningens Årsskrift 2005 beskrev Luise Gomard de oprindelige udvidelsesplaner. Dele af denne plan viste sig at stride mod fredningsbestemmelserne. En amfi-scene på skråningen i nærheden af museet til udendørs forestillinger, er opgivet. Og Publikumsbygningen er i det nye forslag placeret på P-pladsen. De oprindelige planer om en møde/foredrags sal, er opgivet, for at gøre bygningen mindre. De smukke lyngklædte bakker omkring Tegners Museum må ikke bebygges.

  Vejledning: Flyt cursoren hen over elementer på tegningen. Når cursoren forvendler sig til en hånd, klik på venstre muse-tast. En tekst kan så læses øverst på skærmen.  Baseret på originaltegning af arkitekt Anders Hegelund. Mangler/fejl i tegningen skyldes forfatterens måde at digitalisere den på. Farvelægningen skyldes forfatteren. Rudolph Tegners Museum Planlagt Publikumsbygning Eksisterende caféhus, fjernes Eksisterende toilet/staldbygning, fjernes Kustodebolig Bronceskulptur, fremtidig placering Fyr Fyr Hovedindgang Museumsti Uslået græs Et hjørne af Skulpturparken Parkeringsplads
  Planlagt Publikumsbygning

  På den sydlige del af den nuværende parkeringsplads tænkes opført en 165 kvadratmeter bygning med billetsalg og museumsbutik, café samt toiletter. Mod syd to glasskydedørspartier; ellers udføres facaden i jernbeton på samme måde som selve museumsbygningen. Taget beklædes med græs.

  Tilbage
  Caféhus og toiletskur

  Det nuværende caféhus og toiletskur nedrives og fjernes, og terræn samt beplantning retableres.

  Tilbage
  "Rusland"

  Eng og lyngbakker omgiver Tegners Museum. For omkring 7000 år siden gik en fjordarm 3 km ind i landet langs den nuværende Pandehave Å, som løber ca. 700 meter øst for Tegners Museum. Langs fjordens skrænter lå mange bosættelser i stenalderen. Fjordbunden har langsom hævet sig og udtørret fjorden. For 3-400 år siden blev området dækket af flyvesand. Store dele af nordkysten blev til hedeområder. Nu er kun få lyngbakker tilbage. De vedligeholdes ved at lade får afgræsse dem, så buske og træer holdes nede, og lyngens vækst fremmes. Størstedelen af området er dækket af eng og naturskov, mindre dele er overdrev, tilgroede moser og ene-krat. I 1992 blev hele området fredet.

  Tilbage
  Rudolph Tegners Museum

  I 1937 henvendte Rudolph Tegner sig til ingeniør Ernst Ishøy med tegningerne til sit museum. Det skulle bygges i jernbeton i Ruslands Bakker, og være et blivende sted for hans livsværk. Ernst Ishøy var dansk pioner indenfor anvendelse af jernbeton til byggeri. Valget af en betonbygning skyldes Tegners indgroede frygt for brand.
  Det var ikke det mest professionelle stykke arkitektur, Ishøy havde set, selvom lysforholdene så ud til at være i orden. Det var tydeligt, at Tegner var påvirket af J. F. Willumsens pavillon for Den Fri Udstilling ved Oslo Plads. Hovedrummet var en ottekant, bygget ind i en firkant. Senere er det udvidet med en tilbygning, se grundplanen nedenfor:

  Tegners Museum, grundplan. Ishøy mente, at ovenlyset var alt for kompliceret, og at projektet »trængte til at strammes op". Ishøy bad derfor arkitekten Mogens Lassen om at udarbejde et alternativt forslag, se nedenfor. Tegners Museum, grundplan.

  [Mogens Lassen (1901-1987), danish architect, was one of the pioneers of international Functionalism in Denmark with for instance Gentofte Badminton Hall (1936). His ideal was the buildings of Le Corbusier, which his pure Cubist style follows quite closely. He also took on the modern material of the time, reinforced concrete, often in close collaboration with the engineer Ernst Ishøy, for instance in the System House in Ordrup (1937).]

  I sit forslag prøvede Mogens Lassen at rette lidt på indgangspartiet og at erstatte glastagene og den strophængte plade med bicellekupler. Men Tegner ville ikke høre tale om en arkitekt. Ishøy kunne heller ikke overtale ham. Tegner fik sin vilje og opførte museet i 1938 for egne midler.
  Museet er et af de første huse af jernbeton i Danmark, og de meget tynde betonmure er en dristig konstruktionsform. Det ottekantede centralrum har 11 meter høje betonvægge og ovenlysvinduer. Vægtykkelsen er på kun 150 mm. I den lavere forhal er vægtykkelsen kun 120 mm og stadig med et armeringsnet i begge sider af væggen. "Den dag i dag er det imponerende at betragte de overalt meget slanke og smukke konstruktioner, og det er en ren fornøjelse at se beton anvendt så elegant." skriver Allan Larsen, ingeniør i det firma som renoverede museets betonkonstruktion.
  Museet blev bygningsfredet i 1999. I begrundelsen for fredningen anføres, at "bygningen fremtræder som en monumentalbygning, der på en og samme tid er næsten brutal og klassisk inspireret. Den indgår i et bevidst samspil med det efter danske forhold "vilde" landskab.".."Som rammen om Rudolph Tegners livsværk og udformet af kunstneren selv er den samtidig et enestående kulturhistorisk monument." Museet blev indviet 19. juni 1938.

  Tilbage
  Parkeringspladsen

  Den fremtidige parkeringsplads anlægges samme sted som den nuværende. Publikumsbygningen bygges i den sydlige ende.

  Tilbage
  Skulpturparken

  I 1916 begyndte Rudolph Tegner at opkøbe jordlodder i det særprægede lyngklædte landskab som kaldes "Rusland". Gennem årene opstillede han 14 skulpturer og grupper her. Den første, Kong Ødipus, blev opstillet 1917. Den sidste, Solpigen, blev opstillet nær det sted hvor tilkørselsvejen fører ind til parkeringspladsen. 2 skulpturer står ved museet, Kvindetorso, mod syd, Min Hustru Elna, er placeret til højre for indgangen til museet. Skulpturparken er på 34 tdr. land, og blev fredet midt i 30'erne.

  Tilbage
  Kustodebolig
  Tilbage
  Museumsti
  Tilbage
  Hovedindgang

  Indgang til Forhal, Billetsalg og Museumsbutik.

  Tilbage
  Bronceskulptur

  Bronceskulptur, fremtidig placering

  Tilbage